bkcvisoki.com
18.08.1993. – Formirana 310. brdska brigada Fojnica
18. augusta 1993. godine formirana 310. brdska brigada Fojnica. Brigada je formirana od prostornih jedinica: Odred „Fojnica“, Odred „Ostružnica“ i Odred „Prkos“. Brigada je prvobitno pripadala 3. korpusu Armije RBiH, ali je početkom 1994. godine ušla i sastav 1. korpusa Armije RBiH.Nakon formiranja operativnih grupa u 1. korpusu, bila je u sastavu operativne grupe 2 „Visoko“.