bjozwiak.pl
Ulica Łódzka już oficjalnie otwarta - Bartłomiej Jóźwiak
Ulica Łódzka po zakończeniu przebudowy zyskała nowe wiadukty i jezdnię, chodniki oraz drogą rowerową. Została także oświetlona. Koszt przebudowy wyniósł 21 390 208,58 zł, w tym 85% środków unijnych pochodzących z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach POIiŚ na lata 2014-2020. Przebudowa objęła blisko 2,5 km odcinek: od ronda Pileckiego do skrzyżowania z ulicą Włocławską droga ma …