bjornheidenstrom.com
Har du noen lest fotballradio fra VM?
Verdensmestere i klare meldinger. De leverer setninger som om du parret Irske Yates (dikter) med Vinny Jones og så med en 2 - 3 bra stand up komikere. Du kan lese radion deres nå og vi snakker om ...