bizzarrobazar.com
Link, curiosità & meraviglie assortite – 10 - Bizzarro Bazar
Una portata di link freschi da mandar giù in un sol boccone. A plate of fresh links to swallow in one bite.