biyolojidersim.com
TARİH ÖĞRETİMİNDE KURAMLARIN YERİ | biyolojidersim.com
TARİH ÖĞRETİMİ Tarih öğretimi, formal eğitim kurumları aracılığıyla, tarih biliminin ortaya koymuş olduğu bilgi, tutum ve becerileri öğrencide davranış hanine getirmeyi hedeflemektir. Aşağıda tarih öğretimini kuramlarla açıklamaktadır ve tarih öğretiminin hangi alanında hangi kuramları kullanılacağı belirtilmiştir. Öğrenmenin tanımını yaparak bu konuya giriş yapabiliriz; Öğrenme, bireyin çevresiyle belli bir düzeyde etkileşimi sonucunda meydana gelen nispeten kalıcı izli davranış değişikliğidir. TARİH ÖĞRETİMİ A - Bilişsel Kuramlar 1- Hikayelere Dayalı Tarih Öğretimi B - Davranışçı Kuramlar 1- Resimlere Dayalı Tarih Öğretimi C - Duyuşsal Kuramlar 1- Tarih Öğretimi ve Drama D -