biyolojidersim.com
KEMİK DOKU | biyolojidersim.com
KEMİK DOKU YAPISI * Embriyonik dönemin başlangıcında iskelet kıkırdak yapılıdır. Embriyo döneminde 8. haftadan itibaren, iskeleti oluşturan kıkırdakta mineral birikmesi ile kemikleşme başlar ve kemik doku oluşur. * Kemik dokusu canlı kemik hücreleri ile bu hücrelerin salgıladığı cansız ara maddeden oluşur. Kemik hücresine osteosit, kemik dokunun ara maddesine osein denir. * Oseinin organik kısmı kemik hücresi tarafından salgılanan protein ve kollojen liflerden oluşur. İnorganik kısmı kalsiyum fosfat, kalsiyum karbonat, kalsiyum florür, magnezyum, potasyum gibi mineral tuzlarından meydana gelmiştir. Bu tuzlar kemiğe sertlik kazandırır. * Canlı vücudun da inorganik maddelerin en fazla bulunduğu yer kemik dokudur. NOT: 1. Yaş ilerledikçe bu inorganik tuzların birikimi arttığından yaşlıların kemikleri