biyolojidersim.com
Canlıların ortak özellikleri çalısma soruları-2 | biyolojidersim.com
1) Aşağıda kelebek ve bitkilerin bazı özellikleri verilmiştir. Venn diyagramı üzerinde bu özellikleri karşılaştırınız. a. Ototrof beslenme b. Ökaryot hücrelerden oluşma c. Anabolizma reaksiyonlarını gerçekleştirme d. Hücrelerinde kloroplast bulundurma e. ATP üretme f. Heterotrof beslenme 2) Aşağıda canlılara ait bazı özellikler verilmiştir. Canlılarda ortak olarak bulunan özelliklerin yanındaki kutulara (√), ortak olmayan özelliklerin yanındaki kutulara (X) işareti koyunuz. a. (....) Oksijenli solunum yapma b. (...