biyolojidersim.com
canlıların ortak özellikleri çalısma soruları-1 | biyolojidersim.com
1) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen ifadeler ile tamamlayınız. adaptasyon katabolizma homeostasi metabolizma ototrof anabolizma ribozom hücre ökaryot prokaryot adaptasyon eşeyli ototrof boşaltım hareket a. Çekirdeği ve bir zarla çevrili organelleri olmayan hücrelere ............................... hücre adı verilir. b. Basit yapılı moleküllerin birleştirilerek daha kompleks moleküllerin sentezlenmesine ............................... denir. c. Bir organizmanın kararlı bir iç çevre ve dengeye sahip olmasına ............................... denir. d.