biyolojidersim.com
20. Yüzyılda Görülen Başlıca Edebiyat Akımları; 7-EGZİSTANSİYALİZM | biyolojidersim.com
20. Yüzyılda Görülen Başlıca Edebiyat Akımları 7- EGZİSTANSİYALİZM 1927'de Alman filozofu Martin Heidegger ta­rafından felsefi bir görüş olarak ortaya atılan Eg­zistansiyalizm (varoluşçuluk), II. Dünya Savaşı yıl­larında Fransız romancısı Jean Paul Sartre tara­fından edebiyata uygulanmış ve yaygınlaşmıştır. Egzistansiyalizmin temeli, Descartes'in "Dü­şünüyorum, öyleyse varım." görüşüne dayanır. Bu akıma göre "var oluş", "öz" den önce gelir; yani kişi, önce dünyaya gelir, var olur; sonra da kendi değerlerini kendisi yaratarak "öz"ünü orta­ya koyar, insana yol gösterecek tek varlık, yine kendisidir. İnsan, özgür olmak zorundadır ve her eyleminden sorumludur. İnsan, kendi özünü yara­tırken, değişik seçimler yapmak zorunda kalır; bu da insanı bunalımlara