biyolojidersim.com
20. Yüzyılda Görülen Başlıca Edebiyat Akımları; 6-SÜRREALİZM | biyolojidersim.com
20. Yüzyılda Görülen Başlıca Edebiyat Akımları 6- SÜRREALİZM Sürrealizm (Gerçeküstücülük), 1924'te, Fransız şair ve akıl hastalıkları doktoru olan Andre Breton tarafından ilkeleri ortaya konulan bir sanat akımıdır. Sürrealizm, Dadaizmin akla, mantığa ve yer­leşik kurallara isyan görüşünden hareket eden; bilinçaltının karmaşık dünyasını sanata aktarmayı amaçlayan bir akımdır. Sürrealist sanatçılar, bilin­çaltı düşüncelerin sanata aktarılmasında psikolo­jide yeni çığırlar açan Freud'un "psikanaliz kuramı"ndan geniş ölçüde etkilenmiş ve yararlanmış­lardır. Psikolog Freud'a göre, insanın bilinçaltında gizlenmiş kuşkuları, eğilimleri, arzuları... rüyalarda bütün çıplaklığı ile kendini gösterir; sürrealistler bunu "düşüncenin ger&ccedil