biyolojidersim.com
20. Yüzyılda Görülen Başlıca Edebiyat Akımları; 5-DADAİZM | biyolojidersim.com
20. Yüzyılda Görülen Başlıca Edebiyat Akımları 5- DADAİZM 1916'da Romen asıllı İtalyan şair Tristan Tzara tarafından ortaya atılan Dadaizm (Kuralsız­lık), edebiyat ve sanatta her türlü geleneğe, kura­la karşı çıkan; "kuralsızlığı kural edinen" bir akımdır. I. Dünya Savaşı'nda yüz binlerce insanın öl­mesi, insanların derin acılara gömülmesi ve mut­suzluğa sürüklenmesi; akla, mantığa ve ahlâka dayalı biçimde kurulduğunu söyleyen düzenlere karşı güvenin sarsılması, değer yargılarının alt üst olmasına yol açmıştı. İşte Dadaizm, böyle bir ortamda savaş için­de doğdu; savaştan sonra Fransa'da etkinlik ka­zandı. Dadaizm, savaşın doğurduğu acılara, yı­kımlara karşı bir protesto, bir isyan hareketi ola­rak kendini ortaya koydu. Dadaizm; 1. Bireyi aklın tutsaklığından ve akla dayalı dü&shy