biyolojidersim.com
20. Yüzyılda Görülen Başlıca Edebiyat Akımları; 4-FÜTÜRİZM | biyolojidersim.com
20. Yüzyılda Görülen Başlıca Edebiyat Akımları 4- FÜTÜRİZM İtalyan şair Marinetti (1876 - 1944)'nin 1909'da Fransa'da yayımladığı bildirgesiyle orta­ya çıkan bu akım, yaşamın sürekli ve hızlı bir de­ğişim içinde olduğunu, sanatın da bu değişime ve hıza ayak uydurması gerektiğini savunur. Fütürizm, (gelecekçilik) geleneksel sanat an­layışına karşı çıkarak, yeni anlatım yollarının ve biçimlerinin bulunması gerektiği görüşünü benim­ser; sanatın her dalına makineyi, hızı ve dinamiz­mi sokmak ister. Fütürizm, bir bakıma makineye olan hayranlığın türküsünü söyler. Ölçülü, uyaklı şiiri reddeder. Serbest nazım biçimleriyle ve yep­yeni sözcüklerle eserler vermeyi amaçlar; gele­neksel dilbilgisi kurallarını dışlar. Fütürist şairler geçmişe ait tüm