biyolojidersim.com
20. Yüzyılda Görülen Başlıca Edebiyat Akımları; 3-KÜBİZM | biyolojidersim.com
20. Yüzyılda Görülen Başlıca Edebiyat Akımları 3- KÜBİZM Kübizm, 20. yüzyılın başında Empresyoniz­me tepki olarak doğan, önceleri resim ve heykel sanatlarında etkili olan, daha sonra edebiyata yansıyan bir akımdır. Kübizm, dış dünyadaki nesnelerin yalnız gö­rünen değil, görünmeyen taraflarını da gösterme­ye, anlatmaya çalışan bir akımdır. Sözgelimi "Ressam, balkonda bulunan bir adamın resmini yapmak istediği zaman, yalnızca adamın dış gö­rünüşünü çizmekle yetinmeyecek, balkondaki adamın sokağa ait bütün duyumlarını aynı tablo­nun içerisine yerleştirecektir." Kübizme göre yaşam, çok boyutludur. İnsan yaşam denilen olay içinde birçok şeyi hep birden görmektedir. Öyleyse insanı bütün düşüncelerin­den soyutlayarak anlatamayız. İyi bir sanat