biyolojidersim.com
14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar ortaya çıkan akımlar; 7-SEMBOLİZM | biyolojidersim.com
14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar ortaya çıkan akımlar şunlardır: 7- SEMBOLİZM 188O'li yıllardan sonra Fransa'da ortaya çı­kan, realist ve naturalist görüşlere özellikle de Parnasizme tepki olarak doğan edebiyat akımına Sembolizm (simgecilik) denir. 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransız toplumu çok büyük değişikliklere uğrar. Bilimsel gelişme­ler, yeni buluşlar, makineleşme... insanı mutlu et­mek şöyle dursun, büyük bunalımlara sürükle­miştir. Bu bunalımı 187O'te Fransızların Almanlar karşısında askeri bozguna uğraması daha da ar­tırmıştır. Duygulu sanatçılar böyle bir ortamda ruh sarsıntıları geçirmişler, içlerine kapanmışlardır. Pozitivizmin ve determinizmin katı gerçekçi­liğinden, duyguya ve hayale hiç yer vermemesin­den şikayet edilen koşullarda Alman filozofu Schopenhauer'in "Dünya bir