bitarkivo.org
Hispana Esperantisto
hispanio madrido Hispana Esperantisto Ilustrita Revuo Monata. Oficiala organo de Zamenhofa Federacio. La gazeto estas kompleta ---------- Enhavo: ●p2 La tempo plej bone uzita (R. Codorníu, Inĝeniero de arbaroj) ●p3 La aglo kaj la aeroplano (Rafael de San Millán) ●