bit.ly
הרב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת תזריע / שבת החודש תשע”ט
בס”ד חס”ה לשבת קודש = (חידוש סיפור הלכה) פרשת תזריע / שבת החודש – ה’תשע”ט ♦חידוש:♦ “וּבַיּוֹם הַשְּׁמִינִי יִמּוֹל בְּשַׂר עָרְלָתוֹ” (יב, ג) אמרו רז&#8221…