bit.ly
תיקון ותפילת ערב ראש חודש ניסן ביום חמישי כ”ח אדר ב’ ער”ח ניסן (4/04/19)
🔥🔥🕯 תיקון ותפילת ערב ראש חודש ניסן 🕯🔥🔥 ידוע מה שכתוב בספרים על מעלת התשובה ועשיית חשבון נפש בכל ערב ראש חודש, הנקרא יום כיפור קטן. שזה מבטל מעל האדם בפרט ומעל עם ישראל בכלל כל גזרות קשות ורעות וכו׳…