bit.ly
זכר למחצית השקל| באדר מכריזין על השקלים- תפילה מיוחדת ביום הפורים לברכה והצלחה
באדר מכריזים על השקלים ניתן לתרום זכר למחצית השקל בהידור לישיבת המקובלים נהר שלום בטל 026222-560 שמכם ובקשתכם יכנס אל הקודש פנימה למורנו ורבנו המקובל הצדיק רבי בניהו שמואלי שליט”א ביום הפורי…