bit.ly
יום תפילה וזעקה וחזרה בתשובה ביום רביעי י”ג אדר ב’ תשע”ט (20/03/19)
יום תפילה וזעקה וחזרה בתשובה ביום רביעי י”ג אדר ב’ תשע”ט (20/03/19) סדר היום ופרטים נוספים לפניכם: