bit.ly
הרב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת חוקת תשע”ט - ידידי ישיבת נהר שלום
חס”ה לשבת קודש = (חידוש סיפור הלכה) פרשת חוקת – ה’תשע”ט ♦חידוש:♦ “עֲשֵׂה לְךָ שָׂרָף וְשִׂים אֹתוֹ עַל נֵס” (כא, ח) כתב רבנו הגר”ח מוואלוז’ין: ובאמת הוא ענין גדול וסגולה נפלאה להסיר ולבטל מעליו כל דינים ורצונות אחרים שלא יוכלו לשלוט בו, ולא יעשו רושם כלל, כשהאדם קובע בלבו לאמר, הלא ה’ הוא האלהים האמיתי …