bit.ly
הרב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת נשא - חג השבועות תשע”ט - ידידי ישיבת נהר שלום
בס”ד חס”ה לשבת קודש = (חידוש סיפור הלכה) פרשת נשא שבועות – ה’תשע”ט ♦חידוש:♦ “ה’ מִסִּינַי בָּא, וְזָרַח מִשֵּׂעִיר לָמוֹ, הוֹפִיעַ מֵהַר פָּארָן…” (דברים לג ב). אמרו חז”ל (מדרש איכה פרשה ג): בשעת מתן תורה, הלך הקב”ה בתחילה להר שעיר אצל בני עשו, אמר להם מקבלים אתם את התורה? אמרו לו מה כתוב בה? אמר …