bit.ly
Моят избор: Радан Кънев и Реформаторският блок
Радан Кънев и Реформаторският блок България има нужда от прогресивни решения Няколко пъти съм казвал, че за България през 2014г. не е толкова важен спорът между лявото и дясното, колкото този между нормалността в политиката, утвърждаването на ценностите на свободата, демокрацията, справедливостта срещу хаоса на популизма, беззаконието, потъпкването на човешките права, който е алтернативата на тези ценности. България има нужда от своята "прогресивна епоха", макар и толкова закъсняла, която да я изведе по пътя на икономическото, социално и културно развитие. Епоха, в която политическите решения няма да се мерят с аршина на бетонната идеологията, а според качествените резултати, които постигат. България има нужда от нов тип лидери Отговорът на търсенето ни като общество не е в замяната на един набор лидери с друг, утвърдени по общ признак (възраст, образование, социален произход). Това е рецепта за поредица от разочарования. В страната ни все още живеят достатъчно хора с изграден морален