biserica-ghidighici.md
DATORIILE NAȘILOR DE BOTEZ - Biserica Ghidighici
Cuvânt de învățătură pe care îl face preotul către nașul pruncului, după luminarea acestuia cu Sfântul Botez Binecredinciosule și cu numele lui Hristos numite nașule (N), cu darul și cu îndurările Iubitorului de oameni Dumnezeu, care voiește ca toți oamenii să se mântuiască, naștere duhovnicească s-a săvârșit astăzi în Biserica lui Dumnezeu prin apă și …