birdfair.pl
Późnojesienne i zimowe Podlasie północne
Marek zaproponował, żebym opisał warunki na ptaki na północnym Podlasiu więc podjąłem wyzwanie krótkiej charakterystyki tego atrakcyjnego, ale i specyficznego obszaru w tytułowym okresie. Z jednej …