bimejo.ir
در روز جهانی کارگر از بیمه جو عیدی بگیرید
بمناسبت فرار رسیدن ولادت آقا امام زمان و اعیاد شعبانیه همچنین یازدهم اردیبهشت ماه مصادف با روز جهانی کارگر از بیمه جو عیدی بگیرید. بیمه جو این روز را به شما تبریک می گویدهدیه 25 هزار و 700 تومانی برای شماکلیه بیمه جویان محترم می توانند