bimeh6027.ir
نرخ دیه برای سال 1398 اعلام شد | نمایندگی 6027
با ابلاغ رئیس قوه قضاییه دیه یک مرد مسلمان برای ماه ‌های غیرحرام در سال 1398 برابر 270 میلیون تومان و نرخ دیه در ماه حرام برابر 360 میلیون تومان می باشد