bilingualhouse.com
Konsultacje językowe online - Bilingual House
Zajęcia językowe na odległość z wykorzystaniem programu Skype to skuteczna i powszechnie uznawana forma indywidualnego wspomagania rozwoju mowy i języka. Dla wielu osób jest to jedyna możliwość kontaktu ze specjalistą. Zapewniam wszystkie materiały potrzebne do ćwiczeń i przesyłam faktury. Czy Twoje dziecko jest dwu- lub wielojęzyczne i doświadcza trudności z zakresie przyswajania jednego, obu lub wszystkich …