bilingualhouse.com
Jeszcze nie jest za późno - powrót do języka ojczystego - Bilingual House
Spotykam rodziny polonijne, które w pewnym momencie porzuciły język polski lub od początku posługiwały się językiem otoczenia. Te rodziny nagle "budzą się".