bilimdili.com
Şinsen Şōjiroku – 3 – Aile adları > Bilimdili.com
Bu bölümde, Şinsen Şōjiroku’da kayıt altında olan aile adları bahsedilmektedir. Mikawa Abe boyu – İmparator Kōgen ve eski Abe boyu soyundan; Ōşū’nun Abe boyu ile doğrudan ilişkisi yoktur. Adaçi boyu – Fujiwara boyu soyundan. Akamatsu boyu – Minamoto boyu soyundan. Akeçi boyu – Seiwa Genji soyundan gelen Toki boyunun bir dalı; Akeçi Mitsuhide ile ünlü. …