bilimdili.com
Beg, Begeç ve Begrek Unvanları Üzerine > Bilimdili.com
beg “boy lideri, asılzade, prens, memur” Clauson, beg sözcüğünün anlamının “bir kabilenin veya klanın başkanı veya başı” olduğunu söylemiştir. Bazı fonetik değişikliklere (b- / p-; -e-/-é-; -g / -y) ve sosyal yapıdaki değişikliklere paralel olarak anlam değişmeleriyle birlikte günümüze kadar gelmiştir. Kıpçaklarda Beg ya da Bi sözcüğü “Prens” anlamına gelmektedir (Clauson, 1972: 322-323). Bey sözcüğü …