bilimdili.com
Zeki Velidî Togan Bir Kitap Kurdu İdi > Bilimdili.com
Ben böyle bir adam görmedim. En azından Türkiye’de görmedim. Bugünlerde Oğuznameler üzerinde çalışıyorum ve tabii ana kaynaklarımdan biri, Togan’ın 1972’de yayımlanan Oğuz Destanı – Reşideddin Oğuznâmesi, Tercüme ve Tahlili adlı eseri. Kitabı hemen alıp incelemiş ve 1972’de, İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından çıkarılan Tarih Dergisi‘nin 26. sayısında genişçe bir tanıtma yazısı yazmıştım. O …