bilimdili.com
İskitler: Bozkırların Sessiz At Binicileri > Bilimdili.com
İskitler, tarihe Sakalar olarak geçmiş, Ön Türk Tarihinin antik çağdaki temsilcisi olarak Avrasya steplerindeki varlıklarını 7 asır boyunca devam ettirmişlerdir. M.Ö. 10. Yüzyılda Tanrı Dağlarında başlayan tarih serüvenleri, M.Ö. 250 yılında Kırımda sona ermiştir. Rus Ovalarının yerleşik konar-göçerleri arasında, bir kabile bir süre için egemenlik sürdü. Bunlar İskitlerdi. Yaşadıkları zaman dilimine göre barbar olarak sayılan …