bildrullen.se
Snabb feedback som efter JAS-kraschen
Sedan känslor tilläts och togs tillvara i utvecklingen har svenskt stridsflyg hamnat i världstopp inom haveriprevention. Men i vägtrafiken skuldbelägger vi förare för mänskligt beteende i stället …