bildrullen.se
Deformationer och krockkrafter
Bild ur presentation för domstol av haveridynamisk analys på uppdrag av Polismyndigheten.