bildrullen.se
Statlig klimatbluff inget aprilskämt
Sk(r)attretande förväxling mellan orsak och verkan hos Jordbruksverket: SvD, AB Statliga Bilprovningen har under fem år bedrivit en klimatkampanj, som grundats på en bluffartad felritning. Grafiken…