bildrullen.se
Merca-Smart_c8881min302x138
Smart (hitre bilen) är nyare med ‘bättre’ resultat i de standardiserade krocktesterna än den här Mercedes-bilen (bortre). Båda tillverkas av samma företag. Men hur är det med risken för…