bildrullen.se
Video: Halka i skotest. Gå i PC. Cykelcirkus.
Halka och falla är kul att se andra göra. Men för den som jobbar med fysik och biomekanik är det nog ännu roligare att studera hur vi håller balansen. Båda perspektiven illustreras här med 3 videok…