bigbangvn.com
[YB518%] DOPE 30TH BIRTHDAY CONGRATZ!
Trích thư từ fansite: Xin chào, chúng tôi là YB518% Chúng tôi đang kêu gọi đóng góp cho sinh nhật lần thứ 30 của Taeyang vào ngày 18 tháng 5 tới đây. 2017 là một năm đặc biệt vì Taeyang hiện đang t…