bigbangvn.com
[NUMBER-G] 2017 Slogan
BAO GỒM: 01 Slogan 01 Card wallet (kèm dây đeo cổ) 01 Zipper bag 02 Sticker 02 Photocard 02 Magnet ***Quà pre-order: Gương tay ẢNH THẬT SLOGAN THỜI GIAN ORDER: – Pre-order: ~7.5.2017 – …