bigbangvn.com
HƯỚNG DẪN CÁCH TẠO TÀI KHOẢN VÀ STREAM TRÊN MELON
ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN MELON Vào trang chủ của Melon tại: Bước 1: Bước 2: Bước 3: Bước 4: Kiểm tra email để lấy code xác nhận, nếu hộp thư chính không có thì kiểm tra cả phần hòm thư spam. Bước …