bigbangvn.com
[250517] G-DRAGON 2017 CONCERT “ACT III, M.O.T.T.E” : LỜI CHÀO CỦA GD TỚI SEOUL
NGUỒN: @YGEnt_Official via Big Bang’s Official Youtube