bigbangvn.com
[230417] CẬP NHẬT HÌNH ẢNH CỦA T.O.P TRONG QUÂN ĐỘI
Không có hề có thông tin về thời gian chụp bức ảnh hoặc người đăng tải bức ảnh này có quan hệ như thế nào với TOP, nhưng bức ảnh này đã được đăng tải trên mạng. Dường như đây là bức ảnh trong quá t…