bigbangvn.com
[21-220417] SEUNGRI TẠI THÀNH ĐÔ, TRUNG QUỐC
Vừa qua, Seungri đã tới Thành Đô, Trung Quốc để tham gia vào việc quảng bá cho cơ sở mới của “Monkey Museum” tại Trung Quốc. Tại sân bay trở về vào ngày 22/4/2017 NGUỒN: như trên ảnh, s…