bietthubien.org
3 ông lớn địa ốc hút không dưới 70.000 tỷ tạo lập làn sóng bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam
Kể từ năm 2014 đến nay, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam thay đổi hoàn toàn. Từ chỗ không có tính cam kết lợi nhuận, đầu tư đơn lẻ...