biegwiewiorki.pl
Informacja o opłacie w dniu zawodów
Informujemy, iż od najbliższego biegu tj. 24.06.2017 opłata startowa w dniu zawodów wynosi 30 zł.