bibel.efs.nu
Joel, Obadja och Jona
Ladda ner hela veckans bibelläsning här (pdf). Fakta Författare: De tre små profetböckerna har alla namn efter de profeter vars förkunnelse respektive liv de skildrar. Precis som i många andra fall…