bibel.efs.nu
Andra Korinthierbrevet
Ladda ner hela veckans bibelläsning här (pdf). Fakta Författare: Aposteln Paulus skriver detta brev till den grekiska församlingen i Korint som han har grundat. Tid: Paulus skriver detta brev från …