bibel.efs.nu
1–2 Petrusbreven
Ladda ner hela veckans bibelläsning här (pdf). Fakta Författare: Det finns goda skäl att tro att det första brevet är skrivet av aposteln Petrus ”genom Silvanus” (5:12). Som Petrus medhjälpare och …