bezproblemi.com
Спешни центрове - Психологически консултации и психотерапия
Спешни центрове за психиатрична помощ Детска психиатрична клиника “Свети Никола” към Александровска болница След първоначалната консултация или кризисна интервенция, при необходимост се извършва или планира прием на дневна или денонощна форма според наличните психиатрични показания и диагностично-лечебните потребности на детето или юношата. При денонощните хоспитализации често е необходим придружител. Контакти с клиниката се осъществяват на …