bezproblemi.com
Групова психотерапия. Семинари за личностно развитие.
Семинари и групова психотерапия. Груповата психотерапия като форма на лечение и психологическо подпомагане развитието на личността се появява след края на Първата световна война. Пионер в тази област се оказва Джоузев Прат, който прави първите групи за туберкулозно болни. Причината тогава – липсата на достатъчно квалифицирани психотерапевти и психолози, които да обучават, лекуват и терапевтират …